مهندسان حسگرهای بیومتریک پوشیدنی و با عملکرد بالا را مستقیماً روی پوست چاپ می کنند

مهندسان حسگرهای بیومتریک پوشیدنی و با عملکرد بالا را مستقیماً روی پوست چاپ می کنند

مهندسان حسگرهای بیومتریک پوشیدنی و با عملکرد بالا را مستقیماً روی پوست چاپ می کنند یک تیم بین المللی از محققان تکنیک جدیدی را برای تولید سنسورهای بیومتریک دقیق و

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید
فیزیک لیزری

فیزیک لیزری و تعاریف اولیه سیستم لیزری

تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی در خاصیتهای مهمی است که در این پرتو وجود دارد. این خصوصیات عبارتانداز: همدوسی، تکفامی، مستقیم بودن و شدت زیاد. خواص مذکور در نور معمولی دیده نمیشود و از این ویژگیها برای کارهای مختلف استفاده میشود

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید
به کمک نیاز دارید؟
در واتساپ به ما پیام دهید!