نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشخصات ، فروش و قیمت انواع پاور دستگاه لیزر

پاور ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﯿﺰﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ 50 ﮐﯿﻠﻮ ﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﺭ 30 ﻣﯿﻠﯽ ﺁﻣﭙﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺗﯿﻮﺏ ﻟﯿﺰﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ Co2 ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺑﺎﻻﯼ 30 ﻣﯿﻠﯽ ﺁﻣﭙﺮ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻤﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. )ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ تیوب دستگاه لیزر ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ)
پاور دستگاه لیزر یکی از مهمترین اجزای دستگاه برش لیزر می باشد که ارتباط مستقیم با تیوب دستگاه لیزر دارد. ولتاژی برابر با 50 کیلوولت را بر تیوب لیزر اعمال می کند تا برش لیزری اینجاد شود.لیزر خارج شده از تیوب دستگاه لیزر از طریق اینه لیزر و سپس لنز دستگاه لیزر هدایت می شود.

فروش انواع پاور لیزر از جمله پاور لیزر رسی مدل dy13 همراه با قیمت و مشخصات فنی در همیارلیزر