لنز لیزر 2 اینچ ،فوکوس 50.8 میلیمتر

  • قطر 20 میلیمتر
  • نقطه فوکوس به اینچ :2 اینچ
  • نقطه فوکوس به میلیمتر 50.8 میلیمتر
  • قابلیت تحمل تا 180 وات اشعه لیزر
  • شرکت سازنده سنگاپور و امریکا
شناسه محصول: 5487FB8/11 دسته: ,

13 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!

تحویل به روز

تحویل و ارسال محصول در سریعترین زمان ممکن

پرداخت امن

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی 

ضمانت اصالت کالا

تمامی محصولات دارای QR کد و آدرس سایت تولید کننده می باشند

خدمات و پشتیبانی قوی

دارای ۱۵ نفر تکنسین حرفه ای جهت ارائه خدمات بهتر و قوی تر

لنز لیزر 2 اینچ ،فوکوس 50.8 میلیمتر

لنز لیزر 2 اینچ ،فوکوس 50.8 میلیمتر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻟﯿﺰﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ. در این صفحه از قیمت و فروش و خرید لنز لیزر 2 اینچ مطلع خواهید شد. با ما همراه باشید.

کاربرد لنز لیزر فوکوس 2 اینچ

لنز لیزر 2 اینچ ،فوکوس 50.8 میلیمتر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ٫۱۷۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ )۲٫۱ﺍﯾﻨﭻ( ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﮐﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﻟﻨﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ
ﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ.

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎﯼ لنز لیزر 2 اینچ ،فوکوس 50.8 میلیمتر

• ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺑﺮﺵ ﻭ ﺣﮑﺎﮐﯽ
• ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎﯼ ۲٫۱ ﺗﺎ inch12.77ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
• ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻟﯿﺰﺭ
• ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ
• ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺭﻭﯼ ﻣﺘﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ

ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻟﻨﺰ ۲:inch

• ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺭﺯﻭﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
• ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﯼ ۲٫۱ inch ﻟﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺯﮐﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

لنز لیزر فوکوس 2 اینچ ﯾﺎ ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﻌﻪ ﻟﯿﺰﺭ ﺍﺯ ﻋﺪﺳﯽ لیزر ﯾﺎ ﻟﻨﺰ دستگاه لیزر ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﯿﺰﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻟﯿﺰﺭ CO2 ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﺯ ﻟﻨﺰﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺭﻭﮐﺶ ﺭﻭﯼ ﻭ ﻗﻠﻊ Zn ﻭ Sn ﻭ ﯾﺎ ﮔﺎﻟﯿﻢ Ga ﻭ ژﺭﻣﺎﻧﯿﻢ Ge ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻄﺮ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﻓﻮﮐﻮﺱ Focus ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﻮﺱ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻨﭻ به شرح زیر می باشد.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ .

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺑﯿﻢ ﻟﯿﺰﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﻨﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻭﺩﺭ ﻟﯿﺰﺭ CO2 ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﺯ ﻟﻨﺰﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺭﻭﮐﺶ ﺭﻭﯼ ﻭ ﻗﻠﻊ Zn ﻭ Sn ﻭ ﯾﺎ ﮔﺎﻟﯿﻢ Ga ﻭ ژﺭﻣﺎﻧﯿﻢ Ge ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻄﺮ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﻓﻮﮐﻮﺱ Focus ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﻮﺱ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻨﭻ ,ﻟﻨﺰ 5/1 ﻭ 2 ﻭ 5/2 ﻭ 3 ﻭ 4 ﻭ 5 ﻭ 7 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺑﯿﻢ ﻟﯿﺰﺭ مخصوصا در لنز لیزر 2 اینچ ارتباط مستقیم با کیفیت برش دارد
ﻟﻨﺰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﯿﺰﺭ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﯼ ﻟﯿﺰﺭ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﺵ ﻭ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻗﻄﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻨﺰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻟﯿﺰﺭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻧﻮﺍﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

قیمت ، فروش و خرید لنز لیزر 2 اینچ

برای اطلاع از قیمت ، فروش و خرید لنز لیزر 2 اینچ با ما در تماس باشیدشاید این مطالب نیز برای شما مفید باشد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لنز لیزر 2 اینچ ،فوکوس 50.8 میلیمتر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *