لنز لیزر 2.5 اینچی (63.5) میلیمتر

لنز 2.5 اینچی (63.5) میلیمتر فوکوس :Dia 20mm ، 63.5mm روکش ZnSe با کیفیت بالا خواص نوری عالی مقاومت در برابر اشعه تیوب دستگاه لیزر تا 200 W CO2 فرآیند پوشش عالی پوشش جامد دو طرفه مقاوم در برابر پاکسازی دوام طولانی تر فرآیند با دقت بالا فرآیندهای برش دقیق انتقال بالا مواد و روکش با کیفیت بالا عدم کاهش از دست دادن نور تیوب لیزر انتقال لیزر تا 99.5٪

قیمت لنز لیزر 2.5 اینچی

قیمت لنز دستگاه لیزر می توانید در این صفحه فروشگاهی مشاهده فرمایید . هنچنین در اکثر مواقع ما اقدام به فروش شگفت انگیز لنز لیزر می کنیم که قیمت لنز لیزر و همچنین بازه زمانی فروش آن نیز در سایت مشخص می شود. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﯿﺰﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻟﻨﺰ دستگاه لیزر ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻟﻨﺰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﯿﺰﺭ CO2 ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻫﻼﻟﯽ ﻣﺤﺪﺏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻗﻄﺮ ﻭﺳﻂ ﻋﺪﺳﯽ لیزر یا لنز لیزر 2.5 اینچی ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﮕﺮﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﯿﺮﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﺪﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ تا اشعه تیوب دستگاه لیزر به درستی بتابد. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻟﻨﺰ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﻟﻨﺰ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﺯﻝ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻟﻨﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط